Opleidingen:
– Opleiding tot Psychomotorisch therapeut (PMT) bij Hogeschool van Arnhem en Nijmegen;
– Runningtherapie

Bij-scholing
–  Creatief opstellen 1-op-1 situaties
–  BrainBlocks
– Rouw en Verlies

Beroepsregistraties en lidmaatschappen:
– Register Vaktherapie
– Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
– Nederlands Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT)
Nederlandse Federatie Vaktherapeuten (FVB)
–  KiWa
–  Intervisie Ooste Veluwe
–  Vaktherapie Zutphen
– Vaktherapie Gelderland

Praktijkregistratie:
– Kamer van Koophandel
– AGB- code praktijk

logo's