De tarieven die we vragen zijn afhankelijk van het soort hulp dat wordt aangevraagd. ZieMij Zutphen heeft sinds 2015 een raamovereenkomst met de gemeente afgesloten. Behandelkosten voor kinderen met psychische klachten kunnen dus worden vergoed vanuit de gemeente. We hebben met de regio Midden IJssel – Oost Veluwe ( o.a. gemeenten Apeldoorn, Zutphen, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem en voorst) contracten gesloten.

PMT wordt ook vergoed door sommige ziektekostenverzekeringen in de aanvullende verzekering. Kijk hier welke verzekeringen dat zijn. Let op: onze dienstverlening wordt vergoedt door zorgverzekeraars die de FVB vergoeden. Mocht de verzekering de therapie niet vergoeden, dan kan het helpen een brief te sturen aan uw zorgverzekeraar.

Activiteiten die gericht zijn op het herstel of voorkomen van verergering van gedrags- of psychische problematiek (omschrijving van het CIZ) kunnen betaald worden vanuit een persoonsgebonden budget (PGB).

De Psychomotorisch Therapeut van ZieMij is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT), geregistreerd in het register voor vaktherapeutische beroepen (SRVB) en heeft een KIWA Keurmerk. Een geregistreerde vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, intervisie en supervisie.

logo's