Vanaf 25 mei 2018, geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Om aan de nieuwe AVG eisen te voldoen, is het privacybeleid  van ZieMij Zutphen aangepast. Klik Hier voor het privacybeleid en de verwerking van de persoonsgegevens.

Voor behandeling van kinderen tot 16 jaar is toestemming nodig van ouders met gezag. Beide ouders met gezag hebben recht op uitkomsten van de behandeling van hun kind. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich, met een verwijsbrief, zelfstandig aanmelden bij ZieMij Zutphen. In overleg met de jongere worden ouders vervolgens geïnformeerd over de behandeling. Overleg met school, andere instanties of terugkoppeling naar de huisarts vindt alleen plaats met toestemming van ouders en met instemming van jongeren vanaf 12 jaar. Inhoudelijke informatie over uw kind, mag de gemeente alleen met uw schriftelijke toestemming opvragen. Dit in het kader van de privacy. De gemeente heeft geen inzagerecht in het behandeldossier van een kind, tenzij ouders daar schriftelijk toestemming voor geven. Dit in het kader van het Beroepsgeheim. Kinderen vanaf 12 jaar beslissen daarover mee en kinderen vanaf 16 jaar beslissen daarover zelfstandig. Dit is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

ZieMij Zutphen vindt het belangrijk dat je, je prettig voelt, je het gevoel hebt dat er naar je geluisterd wordt en dat je geholpen wordt met de vragen die je hebt. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de gegeven behandeling. Het zou heel fijn zijn als dat aangegeven wordt en we gezamenlijk kunnen kijken naar een oplossing.
Mocht dat niet niet of onvoldoende werken kan er een beroep gedaan worden op een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

ZieMij Zutphen is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG). Dit is een onafhankelijke partij waar je terecht kunt met een klacht. NIBIG is bereikbaar via de website.

Mochten er nog vragen en/ of opmerkingen zijn dan verneem ik het graag.