Aanmelden:

  • Je kunt op eigen initiatief en vrijblijvend contact opnemen met ZieMij Zutphen via het contact formulier. Soms gebeurt dit op advies van een huisarts, een leerkracht of andere hulpverlening.
  • Mogelijk kan de therapie vergoed worden. Dan heeft u een doorverwijzing nodig van uw huisarts of het Centrum Jeugd en Gezin in de gemeente waar u woont. Er is geen verwijzing van een huisarts nodig om te kunnen starten, er zijn ook andere manieren om de therapie te vergoeden. Kijk voor meer informatie bij tarieven.
  • Bij aanvang vindt er altijd een intakegesprek plaats. Dit gesprek is er voor om samen kennis te maken en de zorgen en de mogelijk hulpvragen te bespreken. Voor een individueel traject wordt er een plan opgesteld die gezamenlijk wordt vormgegeven. Vanuit dit plan gaan we aan de slag en werken we heel gericht aan de doelen die zijn afgesproken. Tussendoor wordt de behandeling geëvalueerd en opnieuw afgestemd.
  • Tijdens de intake wordt er ook gekeken of er een begeleiding of behandel traject wordt ingezet. In vergelijking met behandeling is begeleiding minder onderzoekend en meer sturend ingericht.
  • Als er vertrouwen is van beide kanten gaan we van start. De hoeveelheid sessies en de duur van de behandeling spreken we gezamenlijk af.
  • Na afloop staan we uitgebreid stil bij wat we hebben gedaan en hoe het is gegaan. Dit doen we in de vorm van een evaluatiegesprek.
  • Op verzoek is het mogelijk dat ZieMij Zutphen contact heeft met derden (zoals leraren, sportclubs en andere hulpverlening). Echter gebeurt dit uitsluitend met toestemming van jou of jou als ouder.
  • Een goede start, een prettige opbouw en afstemming zijn belangrijk om een begeleiding of behandel proces op maat aan te bieden.