SportPLUS

Een therapeutisch sportaanbod voor bijzondere kinderen.

Regelmatig zien wij kinderen die moeite hebben met samenwerken of samenspelen. We zien ook kinderen die niet voor zichzelf durven op te komen. Het kan zijn dat een kind op de achtergrond raakt binnen een sociale situatie, of dat het kind op een verkeerde manier voor zichzelf probeert op te komen (bijv. d.m.v. agressie). Dit leidt tot situaties waarin ze moeite hebben met het aanvoelen en stellen van grenzen, zowel voor zichzelf als voor de ander.

Doelstelling:

  • SportPLUS zet sport in als toegankelijk middel voor gedragsverandering.
  • Sport staat voor lichamelijke fitheid en PLUS voor sociale competenties
  • SportPLUS wil zich richten op kinderen die in het reguliere sportaanbod niet hun plek kunnen vinden bijvoorbeeld door ontwikkelings problematiek (autisme, ADHD, aandacht- en emotie-regulatieproblematiek) en de daarbij voorkomende gedragsproblemen.

Het doel van SportPLUS is dat het kind de fysieke conditie, kracht en souplesse opbouwt. Daarnaast hebben we aandacht voor competentiegerichte sociale vaardigheden. Hiermee willen we bereiken dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en het gevoel ontwikkelen dat ze grip hebben op hun (sociale) leven. Door veel samen te werken, elkaar te helpen en aan te moedigen willen we een positieve motivatie en doorzettingsvermogen bij deze kinderen ontwikkelen.

SportPLUS traint kinderen volgens de filosofie van CrossFit.  Tijdens de trainingen wordt er gewerkt aan de versterking van eigenheid, zelfwaardering en worden tekortschietende vaardigheden versterkt.

Vergoedingen zijn afhankelijk van de hulpvraag en doorverwijzing van de huisarts. Neem contact voor meer informatie.