Een duwtje in de rug door wat extra ondersteuning
Tijdens een (basis) begeleidingstraject bedenken we samen met het kind, de jongeren en zijn systeem (ouders/leerkracht) oplossingen om de situatie van het kind en jongeren te verbeteren. We ondersteunen om de situatie in kaart te brengen, haalbare begeleidingsdoelen te formuleren en een uitvoering plan op te stellen en uit te voeren. Dit plan wordt minimaal 1 maal per 6 maanden geëvalueerd. De uitvoering vindt hoofdzakelijk plaats door een op mbo-4 geschoolde zorgprofessional. In vergelijking met therapie is deze ondersteuning minder onderzoekend en meer sturend ingericht. We bedenken samen welke ondersteuning er nodig is om de jongere en het systeem weer optimaal te laten functioneren. Tijdens een individueel begeleidingstraject  kunnen elementen uit de Rots & Water training, agressie regulatie training (ART), weerbaarheid- en SoVa training ingezet worden. Het kan ook voorkomen dat er tijdens een begeleidingstraject Psychomotorische behandeling geïndiceerd wordt.

Begeleiding wordt ingezet

  • Als een kind of jongere ondersteuning nodig heeft bij het vasthouden of vergroten van de regie.
  • Wanneer de problematiek zich beperkt tot 1 of enkele leefgebieden
  • Wanneer een kind of jongere ondersteuning nodig heeft om tot actie over te gaan en overzicht te krijgen.

Training
Een training richt zich op een specifieke hulpvraag of probleemgebied. Regelmatig geven we trainingen aan groepen binnen het (speciaal) onderwijs, gericht op het verminderen van pestgedrag en het versterken van groepsinteracties en samenwerking. Voorbeelden van trainingen die we op dit moment aanbieden zijn Rots&Water en CrossFit Kids / Teens. Voor dit aanbod is het mogelijk om specifieke wensen aan te geven, zodat er samen een training op maat wordt georganiseerd.