Hulpvraag
ZieMij komt in actie voor kinderen en jongeren die problemen ondervinden op het gebied van sociaal en emotioneel functioneren. Cliënten kunnen zich aanmelden met de volgende klachten:

■ Moeite om contact te maken en/of te onderhouden;
■ Assertiviteitsproblemen
■ Aandachts- of motivatieproblemen
■ Opstandig, agressief of druk gedrag
■ Sterk teruggetrokken gedrag
■ Een negatief zelfbeeld
■ (Faal)angst
■ Emotionele problemen
■ Ontwikkelingsproblemen
■ Angstklachten

Veelvoorkomende veranderingen en resultaten die we met onze doelgroep bereiken zijn een toename van inzicht, acceptatie, (zelf)vertrouwen, weerbaarheid en zelfbeheersing. Dit uit zich bijvoorbeeld in een betere samenwerking en afstemming met groepsgenoten of ouders.

Aanbod
Het uitgangspunt van onze dienstverlening is dat we vraaggericht te werk gaan. Dat betekent dat ons aanbod is afgestemd op de specifieke hulpvraag van kinderen en jongeren. Door onze interventies laagdrempelig en in de vertrouwde omgeving te organiseren, zijn we in staat om snel aan te sluiten bij de al aanwezige vormen van hulp (gezin, school, buurtteam, POH-GGZ). In overleg kan er vervolgens gekozen worden voor begeleiding, training of Psychomotorische Therapie.

Voorbeeld
Thijs is een jongen van 14 jaar. Hij is aangemeld door zijn ouders vanwege zijn boosheid.
Thijs komt snel in conflict met leeftijdsgenoten en thuis laat hij grensoverschrijdend gedrag zien. In de PMT oefent Thijs met het leren herkennen van signalen die bij zijn boosheid horen. Thijs leert hoe hij met zijn spanningen om kan gaan, door in spannende situaties eerst te denken en dan pas te doen. Dit resulteert in een afname van het aantal conflicten. Thijs is daardoor in staat om meer samen te werken, waardoor hij betere schoolprestaties laat zien.