Welkom bij ZieMij Zutphen.

ZieMij is een zorgaanbieder die zich hoofdzakelijk richt op kinderen, jongeren en hun ouders. ZieMij biedt begeleiding, training en psychomotorische therapie.

Het belangrijkste doel van ZieMij is dat kinderen en jongeren hun eigen krachten leren ontdekken en benutten, zodat problemen afnemen en zij in staat worden gesteld om een gelukkiger leven te leiden. ZieMij bereikt deze doelstelling middels een ervaringsgerichte werkwijze: Psychomotorische Therapie.

Het uitgangspunt van ZieMij is dat onze cliënten zich gerespecteerd en gezien voelen. Begrip en waardering zijn voor ons dé voorwaarden in onze werkrelaties. Met deze kernwaarden geloven wij dat we onze cliënten sterker maken en aanzetten tot het veranderen van gedrag dat als problematisch wordt ervaren.

ZieMij Zutphen heeft een raamovereenkomst voor individuele voorzieningen Jeugd met de regio: MIDDEN-IJSSEL/OOST-VELUWE. Aanmelden voor begeleiding of Psychomotorische Therapie kan met of zonder doorverwijzing.

Op dit moment bestaat ZieMij 7 vestiging door heel Nederland zie: www.ziemijnederland.nl. Elke psychomotorisch therapeut van ZieMij is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) en geregistreerd in het register voor vaktherapeutische beroepen (SRVB). Een geregistreerde vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, intervisie en supervisie.