Op dit moment bestaat ZieMij uit de vestigingen:

 

Elke therapeut van ZieMij is aangesloten bij een Nederlandse Vereniging voor vaktherapeutische beroepen en geregistreerd in het register voor vaktherapeutische beroepen (SRVB). 

Dans- en Bewegingstherapie (NVDAT), Muziektherapie (NVvMT) en Psychomotorische Therapie (NVPMT).  Een geregistreerde vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, intervisie en supervisie.