Er zijn verschillende manieren waarop de behandeling kan worden vergoed. De meest voorkomende is financiering door de gemeente via de jeugdwet. Zie hier een document dat is geschreven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de positie van vaktherapie in de jeugdwet. Ook is het nog mogelijk om vergoed te worden via een aantal zorgverzekeringen. Let op: dekking bij de FVB!

Met de organisaties KOOS en Spoor030 is er een overeenkomst voor hulp (in een aantal specifieke wijken) in Utrecht-stad.

Bekijk hier de algemene voorwaarden van ZieMij Utrecht.
Bekijk hier het privacyreglement.