Er zijn verschillende manieren waarop de behandeling kan worden vergoed. De meest voorkomende is financiering door de gemeente via de jeugdwet. Zie hier een document dat is geschreven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de positie van vaktherapie in de jeugdwet.

Met de organisaties KOOS en Spoor030 is er een overeenkomst gesloten voor hulp aan cliënten (in een aantal specifieke wijken) in Utrecht-stad. Ook is het nog mogelijk om vergoed te worden via een aantal zorgverzekeringen (dekking bij de FVB).

ZieMij Utrecht is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) en geregistreerd in het register voor vaktherapeutische beroepen (SRVB). Een geregistreerde vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, intervisie en supervisie. De AGB code van ZieMij Utrecht is 90-057621.

Bekijk hier de algemene voorwaarden van ZieMij Utrecht.
Bekijk hier het privacyreglement.

logo's