Wat is geweldloos verzet?
Geweldloos Verzet, ook wel Nieuwe Autoriteit of Verbindend Gezag genoemd, is een methodiek die gebaseerd is op het gedachtegoed van Mahatma Gandhi: het opbouwen van een relatie,  de-escalatie, het gebruik maken van een steunnetwerk en het stellen van grenzen zonder inzet van macht of geweld.

Het doel van de methode is dat ouders of leerkrachten een einde maken aan het gewelddadige of destructieve gedrag van het kind. In een evaluatie rapporteerden 80% een afname van machteloosheid en  conflicten en een toename van positief contact met het kind.

Wat kunnen wij bieden?
Naast hulp aan het gezin, biedt ZieMij Utrecht workshops en trainingen aan voor leerkrachten of andere professionals die werkzaam zijn met jongeren of gezinnen waarbij er sprake is van gewelddadig en zelfdestructief gedrag (bijv. drugsgebruik of schoolweigering).
nieuwe autoriteit            geweldloos verzet