Aanbod
Het uitgangspunt van onze dienstverlening is dat we vraaggericht te werk gaan. Dat betekent dat ons aanbod is afgestemd op de specifieke hulpvraag van kinderen en jongeren. Door onze interventies laagdrempelig en in de vertrouwde omgeving te organiseren, zijn we in staat om snel aan te sluiten bij de al aanwezige vormen van hulp (gezin, school, buurtteam, POH-GGZ). In overleg kan er vervolgens gekozen worden voor (ouder)begeleiding, training of psychomotorische therapie.

Begeleiding
Samen met de jongere en zijn systeem (ouders/leerkracht) bedenken we oplossingen om de gezinssituatie te verbeteren. We helpen hen om de situatie te analyseren, haalbare doelen te formuleren en een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren. In vergelijking met therapie is deze ondersteuning minder onderzoekend en meer sturend ingericht. Verbindend Gezag aan ouders is hierbij een veelgebruikte methode. Soms wordt daarbij individuele of gezinsPMT geïndiceerd.

Training
Een training richt zich vaak op het vergroten van sociale en emotionele vaardigheden. Een training die we in de afgelopen jaren hebben aangeboden aan kinderen is genaamd SPORT PLUS.