Aanbod
Het uitgangspunt van onze dienstverlening is dat we vraaggericht te werk gaan. Dat betekent dat ons aanbod is afgestemd op de specifieke hulpvraag van kinderen en jongeren. Door onze interventies laagdrempelig en in de vertrouwde omgeving te organiseren, zijn we in staat om snel aan te sluiten bij de al aanwezige vormen van hulp (gezin, school, buurtteam, POH-GGZ). In overleg kan er vervolgens gekozen worden voor begeleiding, training of PMT.

Begeleiding
Samen met de jongere en zijn systeem (ouders/leerkracht) bedenken we oplossingen om de situatie van de jongere te verbeteren. We helpen hen om de situatie te analyseren, haalbare doelen te formuleren en een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren. In vergelijking met therapie is deze ondersteuning minder onderzoekend en meer sturend ingericht. We bedenken samen welke ondersteuning er nodig is om de jongere en het systeem weer optimaal te laten functioneren. Soms wordt daarbij PMT geïndiceerd.

Training
Een training richt zich op een specifieke hulpvraag of probleemgebied. Regelmatig geven we trainingen aan groepen binnen het (speciaal) onderwijs, gericht op het verminderen van pestgedrag en het versterken van groepsinteracties en samenwerking. Een voorbeeld van een training die we op dit moment aanbieden is SPORT PLUS.

Bekijk hier het specifieke productenboek van ZieMij Utrecht.