Aanbod
Het uitgangspunt van onze dienstverlening is dat we vraaggericht te werk gaan. Dat betekent dat ons aanbod is afgestemd op de specifieke hulpvraag van kinderen en jongeren. In overleg kan er vervolgens gekozen worden voor (ouder)begeleiding, training of psychomotorische therapie.

Begeleiding
Samen met de jongere en zijn systeem (ouders/leerkracht) bedenken we oplossingen om de gezinssituatie te verbeteren. We helpen hen om de situatie te analyseren, haalbare doelen te stellen en een plan van aanpak uit te voeren. In de ouderbegeleiding is de methode Geweldloos Verzet een veelgebruikte methode. Soms wordt daarnaast psychomotorische (gezins)therapie geïndiceerd.

Training
Een training richt zich vaak op het vergroten van sociale en emotionele vaardigheden. Een training die we in de afgelopen jaren aan kinderen hebben gegeven is genaamd SPORT PLUS.