Welkom bij ZieMij.

ZieMij is een zorgaanbieder die zich richt op kinderen, jongeren en hun ouders. ZieMij biedt begeleiding, training en psychomotorische therapie.

Het belangrijkste doel van ZieMij is dat kinderen en jongeren hun eigen krachten leren ontdekken en benutten, zodat problemen afnemen en zij in staat worden gesteld om een gelukkiger leven te leiden. ZieMij bereikt deze doelstelling middels een ervaringsgerichte werkwijze: psychomotorische therapie.

Het uitgangspunt van ZieMij is dat onze cliënten zich gerespecteerd en gezien voelen. Begrip en waardering zijn voor ons dé voorwaarden in onze werkrelaties. Met deze kernwaarden geloven wij dat we onze cliënten sterker maken en aanzetten tot het veranderen van gedrag dat als problematisch wordt ervaren.

Op dit moment bestaat ZieMij uit de vestigingen ziemijarnhem, ziemijzutphen, ziemijapeldoornziemijamsterdam, ziemijdoetinchem, ziemijelst en ziemijutrecht. ZieMij Utrecht is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder het nummer 59514248.