Welkom bij ZieMij Utrecht.

ZieMij Utrecht richt zich op de gezondheid van kinderen, jongeren en hun ouders.
ZieMij Utrecht biedt begeleiding, training en psychomotorische therapie.

Het belangrijkste doel van ZieMij Utrecht is dat kinderen en jongeren hun eigen krachten leren ontdekken en benutten, zodat zij beter in staat zijn om een gelukkiger leven te leiden. Deze doelstelling wordt bereikt middels een ervaringsgerichte werkwijze: psychomotorische therapie.

Het uitgangspunt van ZieMij Utrecht is dat iedereen zich gerespecteerd en gezien voelt. Begrip en waardering zijn dé voorwaarden in de werkrelaties. Met deze waarden geloven wij dat kinderen en jongeren gestimuleerd worden voor het veranderen van gedrag dat als problematisch wordt ervaren.


Update maatregelen m.b.t. Coronavirus COVID-19

Het werk van ZieMij Utrecht behoort tot de vitale beroepen. We proberen om de lopende processen zo min mogelijk te onderbreken. Behandelingen worden voortgezet: online waar passend en face tot face waar nodig, uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM.