Welkom bij ZieMij Utrecht.

ZieMij is een zorgaanbieder die zich richt op kinderen, jongeren en hun ouders.
ZieMij biedt begeleiding, training en psychomotorische therapie.

Het belangrijkste doel van ZieMij is dat kinderen en jongeren hun eigen krachten leren ontdekken en benutten, zodat problemen afnemen en zij in staat worden gesteld om een gelukkiger leven te leiden. ZieMij bereikt deze doelstelling middels een ervaringsgerichte werkwijze: psychomotorische therapie.

Het uitgangspunt van ZieMij is dat iedereen zich gerespecteerd en gezien voelt. Begrip en waardering zijn voor ons dé voorwaarden in onze werkrelaties. Met deze kernwaarden geloven wij dat we jongeren sterker maken en aanzetten tot het veranderen van gedrag dat als problematisch wordt ervaren.