Welkom bij ZieMij Leeuwarden.

ZieMij is een zorgaanbieder die zich richt op diverse doelgroepen. ZieMij biedt begeleiding, training en psychomotorische therapie.

Het belangrijkste doel van ZieMij is dat de cliënten hun eigen krachten leren ontdekken en benutten, zodat problemen afnemen en zij in staat worden gesteld om een gelukkiger leven te leiden. ZieMij bereikt deze doelstelling middels een ervaringsgerichte werkwijze: Psychomotorische Therapie.

Het uitgangspunt van ZieMij is dat onze cliënten zich gerespecteerd en gezien voelen. Begrip en waardering zijn voor ons dé voorwaarden in onze werkrelaties. Met deze kernwaarden geloven wij dat we onze cliënten sterker maken en aanzetten tot het veranderen van gedrag dat als problematisch wordt ervaren.

Op dit moment bestaat ZieMij uit tien vestigingen, zie ze allemaal op www.ziemijnederland.nl .

Elke psychomotorisch therapeut van ZieMij is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) en geregistreerd in het register voor vaktherapeutische beroepen (SRVB).

ZieMij Leeuwarden is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder het nummer: 71423583