Opleidingen:

– opleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker, Cure & Care development
– opleiding tot psychomotorisch therapeut (PMT) aan de Hogeschool Windesheim;
– opleiding tot Trainer Rots & Water aan het Gadaku institute;
– opleiding tot Trainer Omgaan met Pesten bij Stichting omgaan met pesten;
– opleiding tot sociaal Pedagogisch Werker aan het Rijn Ijsselcollege;
– cursus Brain Block I-II-III;
– cursussen binnen het autisme spectrum stoornis bij het Dr. leokannerhuis

Beroepsregistraties en lidmaatschappen:
– Register Vaktherapie
– Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
– Nederlands Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT)
– Nederlandse Federatie Vaktherapeuten (FVB)
– Kinder en Jeugd Regio Arnhem (KJRA)

Praktijkregistratie:
– Kamer van Koophandel 66698731
– AGB- code zorgverlener 90103015
– AGB- code praktijk 90062413