Aanmelding
Een aanmelding kan telefonisch of via de mail worden gedaan. Zie voor het formulier  Contact. Ik zal jullie dan uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Hierin bespreken we de zorgen en de mogelijk hulpvragen. Als er vertrouwen is van beide kanten gaan we van start. De hoeveelheid sessies en de duur van de behandeling spreken we gezamenlijk af.

Term Omschrijving Norm
Aanmeldwachttijd De periode tussen het moment dat u belt voor een afspraak en het daadwerkelijke intakegesprek.

 

1 week tot 3 maanden
Behandelwachttijd van aanname zorgvraag tot start behandeling De periode tussen het intakegesprek en de start van de behandeling. 1 week

 

AVG
Vanaf 2018  geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Om aan de nieuwe AVG eisen te voldoen, is het privacybeleid  van ZieMij Elst aangepast. Zie de volgende link voor het privacybeleid en de verwerking van persoongegeven Privacyverklaring.