Waarom Sta Sterk?
(buitenschoolse) groeps- en individuele training
Met de Sta Sterk training leer je beter omgaan met pesten, waardoor je er minder last van hebt. Dat betekent dus ook dat er minder kans is op de nare gevolgen van pesten zoals angst, onzekerheid, depressieve gevoelens en verminderde schoolprestaties.
Deze training heeft als doel de sociale weerbaarheid te vergroten, zodat je effectiever kan reageren op pestgedrag en de negatieve invloed ervan wordt beperkt. En dat is heel belangrijk!

De Sta Sterk training is eind januari 2013 opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut*.

Doel
Het doel van de training is het vergroten van de sociale weerbaarheid. Zo leer je voor jezelf opkomen in onaangename situaties, zoals bij verbaal en digitaal pesten, uitschelden, uitlachen, bedreigende opmerkingen, pesten door buitensluiten, negeren en chanteren, spullen afpakken, etcetera.
Je werkt onder andere aan:
• uitstraling en lichaamshouding
• stem- en woordgebruik
• ademhaling
• “nee” zeggen
• uiten van de eigen wil/mening
• zeggen waar je last van hebt
• positief denken
• meedoen en buitensluiten oplossen
• omgaan met elkaar en samenwerken
• hulp vragen en bieden

In de Sta Sterk training komen de geleerde vaardigheden steeds terug en worden er nieuwe aan toegevoegd. Deze aanpak zorgt ervoor dat je het nieuwe, weerbare gedrag steeds meer eigen gaat maken. De huiswerkopdrachten helpen je om de nieuwe vaardigheden toe te passen in de praktijk.

Hoe doen we dat?
De groepstraining omvat 10 lessen van 75 minuten. Vooraf vindt een individueel intakegesprek plaats met het kind/de jongere en de ouders. Daarnaast worden twee ouderavonden aangeboden om de ouders te informeren over de training, de werkwijze en de materialen die worden ingezet, zodat zij hun kind nog beter kunnen ondersteunen in het leerproces.
Er wordt gewerkt in kleine groepjes van vier tot zes kinderen.
Bij een individuele training wordt een maatwerktraject afgesproken. Aan de hand van een vragenformulier en een intakegesprek wordt een plan van aanpak gemaakt. In de regel zijn 5 à 8 lessen van 45 minuten voldoende. De training wordt meestal buiten schooltijd gegeven en is geschikt voor kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar.

Databank Effectieve Jeugdinterventies
De Sta Sterk training staat in de databank van het Nederlands Jeugdinstituut en in de JGZ-richtlijn Pesten als interventie voor slachtoffers van pesten in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. In de praktijk worden er ook groeps- en individuele Sta Sterk trainingen gegeven aan kinderen van 5 tot 7 jaar, aan jongeren ouder dan 12 jaar en aan volwassenen. Ook binnen deze leeftijdsgroepen worden positieve resultaten behaald.

*Meer informatie over de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut leest u op www.nji.nl.