Aanbod
Binnen ZieMij Elst bied ik psychomotorische therapie. Mijn aanbod is afgestemd op de specifieke hulpvraag van kinderen en jongeren en volwassenen.

Psychomotorische therapie
Samen met de cliënt bespreken we in een intakegesprek wat de doelen zijn waar de cliënt aan wil gaan werken in de therapie. Vanuit het intake gesprek zal er een zorgplan gemaakt worden waarin de zorg beschreven staat en hoe we met de doelen aan het werk gaan.
In de behandeling zal zo nodig contact zijn met andere zorgverleners, school, werk of andere die betrokken zijn bij de cliënt. Dit contact zal altijd afgestemd worden met de cliënt en is hier dus altijd van op de hoogte.