Welkom bij ZieMij Elst

ZieMij Elst is een zorgaanbieder die zich richt op kinderen, jongeren en hun ouders. ZieMij Elst biedt begeleiding, training en psychomotorische therapie.

Het belangrijkste doel van ZieMij Elst is dat kinderen en jongeren hun eigen krachten leren ontdekken en benutten, zodat problemen afnemen en zij in staat worden gesteld om een gelukkiger leven te leiden. ZieMij Elst bereikt deze doelstelling middels een ervaringsgerichte werkwijze: Psychomotorische therapie (PMT), Training Rots & Water, Training Sta Sterk en Running therapie.

Het uitgangspunt van ZieMij is dat onze cliënten zich gerespecteerd en gezien voelen. Begrip en waardering zijn voor ons dé voorwaarden in onze werkrelaties. Met deze kernwaarden geloven wij dat we onze cliënten sterker maken en aanzetten tot het veranderen van gedrag dat als problematisch wordt ervaren.

Op dit moment bestaat ZieMij Nederland uit de vestigingen ZieMij Amsterdam, ZieMij Apeldoorn, ZieMij Arnhem, ZieMij Doetinchem, ZieMij Elst, ZieMij Utrecht en ZieMij Zutphen. Elke PsychoMotorische Therapeut van ZieMij is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor psychomotorische therapie (NVPMT) en geregistreerd in het register voor vaktherapeutische beroepen (SRVB). Een geregistreerde vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, intervisie en supervisie.

ZieMij Elst is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder het nummer: 66698731 .