Welkom bij ZieMij Elst

ZieMij is een zorgaanbieder die zich richt op kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen. ZieMij biedt psychomotorische therapie.

Het belangrijkste doel van ZieMij Elst is dat cliënten weer  hun eigen krachten leren ontdekken en benutten, zodat problemen afnemen en zij in staat worden gesteld om een gelukkiger leven te leiden. ZieMij Elst bereikt deze doelstelling middels een ervaringsgerichte werkwijze: Psychomotorische therapie (PMT)

Het uitgangspunt van ZieMij is dat de cliënten zich gerespecteerd en gezien voelen. Begrip en waardering zijn voor ons dé voorwaarden in onze werkrelaties. Met deze kernwaarden geloven wij dat we onze cliënten sterker maken en aanzetten tot het veranderen van gedrag dat als problematisch wordt ervaren.

ZieMij Nederland bestaat uit verschillende vestigingen door Nederland verspreid, kijk voor de verschillende vestigingen op www.ziemijnederland.nl. Elke psychomotorisch therapeut van ZieMij is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) en geregistreerd in het register vaktherapie. Een geregistreerde vaktherapeut blijft vakbekwaam, omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, intervisie en supervisie.