Hulpvraag
ZieMij komt in actie voor kinderen en  jongeren die problemen ondervinden op het gebied van sociaal en emotioneel functioneren. Cliënten kunnen zich aanmelden met de volgende klachten:

■ Moeite om contact te maken en/of te onderhouden;
■ Assertiviteitsproblemen
■ Aandachts- of motivatieproblemen
■ Opstandig, agressief of druk gedrag
■ Sterk teruggetrokken gedrag
■ Een negatief zelfbeeld
■ (Faal)angst

Veelvoorkomende veranderingen en resultaten die we met onze doelgroep bereiken zijn een toename van inzicht, acceptatie, (zelf)vertrouwen, weerbaarheid en zelfbeheersing. Dit uit zich bijvoorbeeld in een betere samenwerking en afstemming met groepsgenoten of ouders.