Waar woorden tekort schieten, begint de muziek.

Muziektherapie is er voor kinderen en jongeren die om welke reden dan ook vastlopen in het dagelijkse leven. Bij muziektherapie leren ze meer over zichzelf. Zij ontdekken hoe ze beter kunnen omgaan met hun probleem. Niet alleen door te praten, maar vooral door veel te DOEN en te ERVAREN. Muziek kan diep raken en heeft invloed op emoties en stemming. Bij muziektherapie wordt de kracht van muziek ingezet om tot interactie en expressie te komen. Dit kan in de vorm van het luisteren van muziek, een instrument bespelen of te zingen. Op die wijze worden sociale en emotionele vaardigheden ontwikkeld en versterkt, zodat kinderen en jongeren weer zelfstandig verder kunnen.