Aanbod
Het uitgangspunt van onze dienstverlening is dat we vraaggericht te werk gaan. Dat betekent dat ons aanbod is afgestemd op de specifieke hulpvraag van kinderen en jongeren. Door onze interventies laagdrempelig en in de vertrouwde omgeving te organiseren, zijn we in staat om snel aan te sluiten bij de al aanwezige vormen van hulp (gezin, school, buurtteam, POH-GGZ). Ons aanbod kan zowel individueel als aan groepen worden aangeboden. In overleg kan erĀ gekozen worden voor begeleiding, training of muziektherapie.

Begeleiding
Bij muziekbegeleiding staat het ‘gezonde’ deel van de mens centraal. Er worden activiteiten aangeboden die bijdragen aan de ontwikkeling van een kind of jongere. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld aangepaste muzieklessen, workshops, een koor of een band begeleiden. Het gaat bij muziekbegeleiding niet over behandeling maar juist over het ontwikkelen van (nieuwe) vaardigheden met betrekking tot communiceren, sociale interactie, motoriek, concentratie, keuzes maken en expressie.

Training
Een training richt zich op een specifieke hulpvraag of probleemgebied. Trainingen worden in groepen gegeven en zijn gericht op het versterken van spanningsregulatie, sociale vaardigheden, groepsinteractie of samenwerking.