Welkom bij ZieMij Doetinchem.

ZieMij is een zorgaanbieder die zich hoofdzakelijk richt op kinderen, jongeren en hun ouders. ZieMij biedt begeleiding, training en muziektherapie.

Het belangrijkste doel van ZieMij is dat kinderen en jongeren hun eigen krachten leren ontdekken en benutten, zodat problemen afnemen en zij in staat worden gesteld om een gelukkiger leven te leiden. ZieMij bereikt deze doelstelling middels een ervaringsgerichte therapie:

Muziektherapie.

Het uitgangspunt van ZieMij is dat onze cliënten zich gerespecteerd en gezien voelen. Begrip en waardering zijn voor ons dé voorwaarden in onze werkrelaties. Met deze kernwaarden geloven wij dat we onze cliënten sterker maken en aanzetten tot het veranderen van gedrag dat als problematisch wordt ervaren.

Op dit moment bestaat ZieMij uit 10 vestigingen. Zie; www.ziemijnederland.nl 

Elke muziektherapeut van ZieMij is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT) en geregistreerd in het register voor vaktherapeutische beroepen (SRVB). Een geregistreerde vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, intervisie en supervisie.
KvK-nummer: 67670881