Welkom bij ZieMij Deventer. 

ZieMij Deventer is een zorgaanbieder die zich hoofdzakelijk richt op kinderen, jongere en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en hun systeem.  ZieMij Deventer biedt begeleiding, training en psychomotorische therapie.

Het belangrijkste doel van ZieMij Deventer is dat ieder mens zijn eigen krachten leert ontdekken en benutten, zodat problemen afnemen en de kwaliteit van leven verbeterd.  ZieMij Deventer bereikt deze doelstelling middels een ervaringsgerichte werkwijze:

Psychomotorische Therapie.

Het uitgangspunt van ZieMij is dat onze cliënten zich gerespecteerd en gezien voelen. Begrip en waardering zijn voor ons dé voorwaarden in onze werkrelaties. Met deze kernwaarden geloven wij dat we onze cliënten sterker maken en aanzetten tot het veranderen van gedrag dat als problematisch wordt ervaren.

Op dit moment zijn er 10 ZieMij vestigingen door heel Nederland. Kijk voor een locatie bij jou in de buurt op, www.ziemijnederland.nl. Elke psychomotorisch therapeut van ZieMij is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) en geregistreerd in het register voor vaktherapeutische beroepen (SRVB). Een geregistreerde vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, intervisie en supervisie.

ZieMij Deventer  is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder het nummer 68311842.