ZieMij Arnhem vindt het belangrijk dat je, je prettig voelt, je het gevoel hebt dat er naar je geluisterd wordt en dat je geholpen wordt met de vragen die je hebt. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de gegeven behandeling. Het zou fijn zijn wanneer het wordt aangegeven, zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing. Mocht dat  onvoldoende of niet werken dan kan er een beroep gedaan worden op een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

ZieMij Arnhem is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG). Dit is een onafhankelijke partij waar je terecht kunt met een klacht. Dat kan je doen door dit formulier op de website van de NIBIG in te vullen. Eveneens staat op de website geschreven hoe de klacht in behandeling wordt genomen en hoe de werkwijze van het NIBIG is.

Als zorgaanbieder ben ik verplicht jaarlijks de klachten via de website te publiceren. In het jaar 2020 zijn er geen klachten geweest.