Verwijsindex

In het belang van goede en verantwoorde zorg zoekt  ZieMij Arnhem de samenwerking op met haar netwerk, organisaties en ketenpartners, zodat we elkaar kunnen ondersteunen, aanvullen, aanspreken, taken en verantwoordelijkheden kunnen delen.
ZieMij Arnhem maakt gebruik van de verwijsindex. De verwijsindex is een systeem waarin professionals een signaal kunnen afgeven om hun betrokkenheid aan te geven bij een kind of jongere. Het doel van de verwijsindex is om de betrokken professionals met elkaar in contact te brengen om samen kinderen, jongeren en ouders de best passende zorg/ begeleiding te bieden en om te voorkomen dat er langs elkaar heen wordt gewerkt.