Aanmelding
Een aanmelding kan telefonisch of via de mail worden gedaan. Ik zal jullie dan uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Hierin bespreken we de zorgen en de mogelijk hulpvragen. Als er vertrouwen is van beide kanten gaan we van start. De hoeveelheid sessies en de duur van de behandeling spreken we in overleg af.

Collegiaal overleg
Een collegiaal overleg is altijd mogelijk. Voor een afspraak kan je mailen naar arnhem@ziemijnederland.nl

AVG
Vanaf 25 mei jl.  geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Om aan de nieuwe AVG eisen te voldoen, is het privacybeleid  van ZieMij Arnhem aangepast. Klik hier voor het privacybeleid en de verwerking van de persoonsgegevens.