Hulpvraag
ZieMij komt in actie voor kinderen en  jongeren die problemen ondervinden op het gebied van sociaal- en emotioneel functioneren. Kinderen en jongeren kunnen zich aanmelden met de volgende klachten:

■ Moeite om contact te maken en/ of te onderhouden
■ Assertiviteitsproblemen
■ Aandachts- of motivatieproblemen
■ Opstandig, agressief of druk gedrag
■ Sterk teruggetrokken gedrag
■ Een negatief zelfbeeld
■ Genderproblematiek
■ Eetstoornis (in samenwerking met praktijk Rigtering)
■ (Faal)angst

Veelvoorkomende veranderingen en resultaten die we met onze doelgroep bereiken zijn een toename van inzicht, acceptatie, (zelf)vertrouwen, weerbaarheid en zelfbeheersing. Dit uit zich bijvoorbeeld in een betere samenwerking en afstemming met groepsgenoten of ouders.

Voorbeeld Thijs is een jongen van 14 jaar. Hij is aangemeld door zijn ouders vanwege zijn boosheid.
Thijs komt snel in conflict met leeftijdsgenoten en thuis laat hij grensoverschrijdend gedrag zien. In de PMT oefent Thijs met het leren herkennen van signalen die bij zijn boosheid horen. Thijs leert hoe hij met zijn spanningen om kan gaan, door in spannende situaties eerst te denken en dan pas te doen. Dit resulteert in een afname van het aantal conflicten. Thijs is daardoor in staat om meer samen te werken, waardoor hij betere schoolprestaties laat zien.

De hoofdactiviteit van ZieMij is het aanbieden van psychomotorische therapie.
Daarnaast kunnen onze cliënten ook terecht met een hulpvraag gericht op begeleiding of training.