Aanbod
Het uitgangspunt van onze dienstverlening is dat we vraaggericht te werk gaan. Dat betekent dat ons aanbod is afgestemd op de specifieke hulpvraag van kinderen en jongeren. Door onze interventies laagdrempelig en in de vertrouwde omgeving te organiseren, zijn we in staat om snel aan te sluiten bij de al aanwezige vormen van hulp (gezin, school, buurtteam, POH-GGZ). In overleg kan er vervolgens gekozen worden voor begeleiding, training of PMT.

Begeleiding
Samen met de jongere en zijn systeem (ouders/leerkracht) bedenken we oplossingen om de situatie van de jongere te verbeteren. We helpen hen om de situatie te analyseren, haalbare doelen te formuleren en een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren. In vergelijking met therapie is deze ondersteuning minder onderzoekend en meer sturend ingericht. We bedenken welke ondersteuning er nodig is om de jongere en het systeem weer optimaal te laten functioneren. Soms wordt daarbij therapie geïndiceerd.

Training
Het woord ‘training’ zegt eigenlijk al waar dit aanbod over gaat, namelijk over het oefenen van een bepaalde vaardigheid. Een training richt zich vaak op een specifieke hulpvraag of probleemgebied. Regelmatig geven we trainingen aan groepen binnen het (speciaal) onderwijs, gericht op het verminderen van pestgedrag en het versterken van groepsinteracties en samenwerking. Voorbeelden van trainingen die we op dit moment aanbieden zijn Rots & Water training, sociale vaardigheidstraining, Social Bootcamp en Runningtherapie. Voor dit aanbod is het mogelijk om specifieke wensen aan te geven, zodat er samen een training op maat wordt georganiseerd.