Welkom bij ZieMij Amsterdam
ZieMij is een zorgaanbieder die zich richt op kinderen, jongeren en volwassenen. ZieMij Amsterdam biedt begeleiding, training en dans- en bewegingstherapie.

Het belangrijkste doel van ZieMij is dat cliënten hun eigen krachten leren ontdekken en benutten, zodat problemen afnemen en zij in staat worden gesteld om een gelukkiger leven te leiden. ZieMij Amsterdam bereikt deze doelstelling middels een ervaringsgerichte werkwijze:
dans- en bewegingstherapie.

Het uitgangspunt van ZieMij is dat onze cliënten zich gerespecteerd en gezien voelen. Begrip en waardering zijn voor ons dé voorwaarden in onze werkrelaties. Met deze kernwaarden geloven wij dat we onze cliënten sterker maken en aanzetten tot het veranderen van gedrag dat als problematisch wordt ervaren.

Op dit moment bestaat ZieMij uit tien vestigingen door heel Nederland.
Kijk op www.ziemijnederland.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Elke vaktherapeut van ZieMij is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische beroepen (FVB). ZieMij Amsterdam is ook aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (NVDAT), de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en geregistreerd in het register voor vaktherapeutische beroepen (SRVB). Een geregistreerde vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, intervisie en supervisie.

ZieMij Amsterdam is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder het nummer 60653329.