Week van de Vaktherapie
In November is de  ‘Week van de vaktherapie’. In deze week willen we vaktherapie samen met alle vaktherapeuten in Nederland promoten. 
www.weekvandevaktherapie.nl